Prickan & Chanelle

Namn: Prickan och Chanelle, svart och vita

Ålder:  F. 2021

Kön: Honor

Försäkrad:  Agria
Omfattas inte: Prickan – Infektionssjukdomar
Omfattas inte: Chanell – Öronsjukdomar, Infektionssjukdomar

Finns i jourhem.

Prickan och Chanelle är två tjejer som sökte sig till omkringliggande fastigheter då det inte fanns någon som tog hand om dem. Tjejerna är mycket tajta och det visade sig redan från början varpå de söker ett gemensamt hem som innekatter.