Stödhem

 

Det kommer katter till oss med alla olika sorters öden. Detta gör också att alla katter har olika utgångspunkter och förutsättningar. Det finns bland annat blyga katter som behöver mycket lugn och ro, ensamkatter som inte trivs på Katthemmet, gravida honor som behöver en lugn och trygg plats att föda, eller till exempel kattungar som behöver extra tillsyn.

 

Att vara stödhem för Katthemmet innebär att man hjälper katten hitta sin trygghet och blomma ut som katt, i den takt katten behöver.

Maila oss om det är något du kan hjälpa till med!

 

 

Vad innebär det att vara stödhem?

Att vara stödhem för Katthemmet innebär att man öppnar sitt hem tillfälligt för en eller flera katter som behöver hjälp på något sätt.

Tillsammans vid ett hembesök som görs med alla stödhem innan en katt placeras, går vi igenom vilka kunskaper du har och vilka förutsättningar som finns. Vid till exempel en gravid honkatt krävs det att du har erfarenhet av kattfödslar. Du kommer sedan ha kontinuerlig kontakt med oss för råd, stöd och utveckling. Kontrakt skrivs alltid och detta sker när katten överlämnas till stödhemmet.
Hur länge man är stödhem varierar och beror på katten och kattens utveckling. Man bör därför ha gott om tid och vara medveten att det kan ta tid vid till exempel blyga katter.
Vi står alltid för alla veterinärkostnader och vid behov även för mat, sand, kattlåda och så vidare.
Den första tiden ska katten hållas helt inomhus pga. rymningsrisken, detta gäller även om katten i ett senare skede ska få tillgång till utevistelse. Det är viktigt att man ser till så inga eventuella flyktvägar finns för katten, öppet fönster eller dörr ska vara nätade, likaså om det finns balkong.
Det kan vara mycket svårt att hitta en förrymd katt igen som är rädd eftersom de är i en ny miljö.

 

När katten är redo för ett eget för-alltid-hem

Tillsammans går vi igenom kattens utveckling och när katten är redo för ett eget hem börjar vi annonsera. Hur snabbt katten flyttar när katten är redo kan variera. Eventuella intressenter får komma hem och hälsa på katten i sitt stödhem. Katthemmet kan också åka ut till intressenter för hembesök. Vi försöker vara så noga som möjligt just för att en katt i stödhem endast ska behöva flytta en gång.
Det kan vara så att det nya hemmet inte fungerar trots att vi är noga med att individanpassa det nya hemmet, då ser vi gärna att katten får flytta tillbaka till stödhemmet medan vi annonserar efter ett nytt hem. Detta för att katten känner sig trygg i stödhemmet och att utvecklingen hos katten inte ska gå tillbaka.

 

Maila en intresseanmälan till oskarshamn@djurskyddet.se eller om du har några frågor, så kommer ansvarig för stödhem ta kontakt med dig!

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din e-post (obligatorisk)

    Stödhem till


    Ditt meddelande