Testamentera

 

Ett sätt att hjälpa oss är genom att testamentera.

De medel som testamenteras till Djurskyddet Oskarshamn går oavkortat till våra katter.

Föreningens namn, adress och organisationsnummer måste anges för att det ska vara lagligt binande, även en specifikation av vad som testamenteras samt att testamentet ska vara bevittnat.

Du kan ändra i ditt testamente hur många gånger du vill.

Att tänka på är att du uppfyller de formkrav så att testamentet blir juridiskt bindande, att exempel båda vittnena bevittnar din underskrift samtidigt i er allas närvaro.Vittnen ska inte vara i rakt upp- eller nedstigande led vara släkt med dig, de får heller inte vara syskon, maka eller maka till dig. Vittnen får ej vara testamentstagare och vittnen måste vara över 18 år.

 

Djurskyddet Oskarshamn

ORG.NR: 832801-0155

postgiro: 498 92 96-1
Adress: Herrgårdsvägen 22, 572 37 Oskarshamn