Adoptionsvillkor för katter från Katthemmet

 

• Att den som står för kontraktet är 21 år eller äldre.
• Att den nya ägaren förbinder sig att vårda djuret väl.
• Djurskyddsföreningen äger rätt att besöka djuret för att kontrollera att det vårdas rätt.
• Djurskyddsföreningen äger rätten att återtaga djuret om det vanvårdas/missköts.
• Nya ägaren förbinder sig att anlita veterinär och själv bekosta kostnaderna om djuret drabbas av skada eller sjukdom.
• Nya köparen förbinder sig att kastrera sin hon- eller hankatt.
• Om katten måste avlivas skall avlivningen utföras av en veterinär. Intyg ska ges till Djurskyddsföreningen.
• Om katten försvinner är den nya ägaren skyldig att meddela Polis och Djurskyddsföreningen om detta. Nya ägaren ska också annonsera i dagstidningarna för att kunna återfå djuret samt annonsera på vilse.nu.
• Vid adressändring meddelas detta till Djurskyddsföreningen.
• Saknar nya ägaren möjlighet att behålla djuret får det inte utan Djurskyddsföreningens medgivande överlåtas till annan ägare.

Om nya ägaren bryter mot nåt av ovanstående villkor, och djuret därvid återtages av Djurskyddsföreningen eller omplaceras till ny ägare, har inte ägaren rätt att kräva ersättning för de utlägg denne haft. Å andra sidan äger inte Djurskyddsföreningen rätten att återta djuret om ägaren uppfyller de villkor som anges.

 

Eftersom vi inte kan hålla öppettider som vanligt på grund av den rådande pandemin, och bokade besök är i mån av möjlighet, kan vi istället erbjuda digitala möten! Processen är densamma som ett besök på Katthemmet men sker då istället via telefon/internet. Det innebär att vi kan ta emot dig som intressent även om du inte bor i närheten av Oskarshamn, men givetvis kan även du som bor i närheten kan utnyttja denna möjlighet!
För att boka en digital intervju, maila oskarshamn@djurskyddet.se , vi svarar dig med ett matchningsunderlag som du får fylla i, detta ligger sedan till grund för mötet där vi matchar rätt katt till rätt hem.

Vi har som krav att den katt man adopterar ska ha en försäkring. Samtliga katter i vår verksamhet är försäkrade i Agria och den tar man över vid adoption, har man ett annat försäkringsbolag går det bra, men då ska intyg inges till oss.

Adoptionsavgift
Att adoptera en katt är avgiften 1500 kronor, adoption av två katter är avgiften 2700 kronor
det gäller för honkatt, hankatt eller kattungar.
Vi adopterar inte ut kattungar som ensamkatter, om du adopterar en kattunge, bör det inte skilja mer än fem år mellan din katt och  kattungen du adopterar.
Våra katter är kastrerade, grundvaccinerade, öronmärkt och registrerad, i vissa fall har katten fått ett chip i nacken, avmaskad, tandstenskontrollerad samt registrerad till SKK Djur-ID (Svenska Kennelklubben)

 

I adoptionsavgiften ingår kastrering när utadopterad kattunge blir könsmogen. Samtliga katter från oss ska kastreras.

 

Policy
Vi adopterar inte ut katter som ska ha utevistelse i centrala delar av städer/byar eller om det är i relation till en trafikerad väg. Vid intresseanmälan gör vi bedömning om lokaliseringen av hemmet
ligger i ett för tätt villaområde där det kan vara för många utekatter redan, eller har för trafikerade vägar eller ligger centralt.