Adoptionsvillkor för katter från Katthemmet

 

• Att den som står för kontraktet är 21 år eller äldre.
• Att den nya ägaren förbinder sig att vårda djuret väl.
• Djurskyddsföreningen äger rätt att besöka djuret för att kontrollera att det vårdas rätt.
• Djurskyddsföreningen äger rätten att återtaga djuret om det vanvårdas/missköts.
• Nya ägaren förbinder sig att anlita veterinär och själv bekosta kostnaderna om djuret drabbas av skada eller sjukdom.
• Nya köparen förbinder sig att kastrera sin hon- eller hankatt.
• Om katten måste avlivas skall avlivningen utföras av en veterinär. Intyg ska ges till Djurskyddsföreningen.
• Om katten försvinner är den nya ägaren skyldig att meddela Polis och Djurskyddsföreningen om detta. Nya ägaren ska också annonsera i dagstidningarna för att kunna återfå djuret.
• Vid adressändring meddelas detta till Djurskyddsföreningen.
• Saknar nya ägaren möjlighet att behålla djuret får det inte utan Djurskyddsföreningens medgivande överlåtas till annan ägare.

 

Om nya ägaren bryter mot nåt av ovanstående villkor, och djuret därvid återtages av Djurskyddsföreningen eller omplaceras till ny ägare, har inte ägaren rätt att kräva ersättning för de utlägg denne haft. Å andra sidan äger inte Djurskyddsföreningen rätten att återta djuret om ägaren uppfyller de villkor som anges.

 

 

Kostnader
Honkatt, Hankatt eller Kattunge
Kastrerad, fullvaccinerad, öronmärkt och registrerad, avmaskad, tandstenskontrollerad samt registrerad till SKK (Svenska Kennelklubben)

 

Pris: 1500:-

*) Förskott, så ombesörjer vi kastrering för ungar som blir könsmogna.

Vid adoption av två katter är priset 2700:-

 

Vi samarbetar med Agria!

I den mån vi har försäkringsfaddrar kan vi försäkra katter och vi använder oss av Agria Djurförsäkring. Är katten du adopterar från oss försäkrad, ser vi gärna att du tar över den, då en katt kan hastigt bli sjuk eller vara med om en olycka, kan en försäkring vara till stor hjälp.

Alla katter från katthemmet ska kastreras, det finns alldeles för många övergivna ute i markerna
Vi adopterar inte ut kattungar som ensamkatter.

Kattpest är en otäck sjukdom, så naturligtvis måste katten vaccineras. Vilken kattägare vill se sin älskling långsamt plågas till döds?