Adoptionsvillkor för katter från Katthemmet

 

• Att den som står för kontraktet är 21 år eller äldre.
• Att den nya ägaren förbinder sig att vårda djuret väl.
• Föreningen äger rätt att besöka djuret för att kontrollera att det vårdas rätt.
• Föreningen äger rätten att återtaga djuret om det vanvårdas/missköts.
• Nya ägaren förbinder sig att anlita veterinär och själv bekosta kostnaderna om djuret drabbas av skada eller sjukdom.
• Nya köparen förbinder sig att kastrera sin hon- eller hankatt.
• Om katten försvinner är den nya ägaren skyldig att meddela Polis och föreningen om detta. Nya ägaren ska också annonsera i dagstidningarna för att kunna återfå djuret samt annonsera på vilse.nu.

Om nya ägaren bryter mot nåt av ovanstående villkor, och djuret därvid återtages av föreningen eller omplaceras till ny ägare, har inte ägaren rätt att kräva ersättning för de utlägg denne haft.
Å andra sidan äger inte föreningen rätten att återta djuret om ägaren uppfyller de villkor som anges.

 

Vi har som krav att den katt man adopterar ska ha en försäkring. Samtliga katter i vår verksamhet är försäkrade i Agria och den tar man över vid adoption, har man ett annat försäkringsbolag går det bra, men då ska intyg inges till oss.

Adoptionsavgift
Att adoptera en katt är avgiften 1700 kronor, adoption av två katter är avgiften 3200 kronor
det gäller för honkatt, hankatt eller kattungar.
Vi adopterar inte ut kattungar som ensamkatter, om du adopterar en kattunge, bör det inte skilja mer än fem år mellan din katt och  kattungen du adopterar.
Våra katter är kastrerade, grundvaccinerade, öronmärkt, i vissa fall har katten även/eller fått ett chip i nacken, avmaska samt annan eventuell nödvändig behandling.

I adoptionsavgiften ingår kastrering när utadopterad kattunge blir könsmogen. Samtliga katter från oss ska kastreras.

 

Policy
Vi adopterar inte ut katter som ska ha utevistelse i centrala delar av städer/byar eller om det är i relation till en trafikerad väg. Vid intresseanmälan gör vi bedömning om lokaliseringen av hemmet
ligger i ett för tätt villaområde där det kan vara för många utekatter redan, eller har för trafikerade vägar eller ligger centralt.