Omplaceringar

 

Katthemmet finns till för att hjälpa hemlösa katter som inte har ägare som tar han om dem.

 

Vi hjälper också att förmedla nya hem till katter som kommer från dödsbo inom Oskarshamns kommun. Katthemmet tar i vissa fall emot omplaceringar om det finns plats ledig på Katthemmet eller om det handlar om akuta fall eller andra tragiska fall. Dock är det ägarens skyldighet att omplacera sin katt/katter på ett ansvarsfullt sätt. Vi sätter alltid våra hemlösa katter först i fokus, de har inga andra som tar hand om dem, vänligen respektera vårt arbete genom att skilja på djurskyddsärenden och privata omplaceringar.

 

Äger du en katt som du inte längre kan ta hand om och söker omplacering rekommenderar vi dig att annonsera i dagstidningarna, trycka upp lappar och affischera där det är tillåtet, annonsera på olika seriösa internetsidor. Med planering kan man hitta bra hem och lösa situationen på egen hand.
Är katten/katterna som du inte längre kan ta hand om kastrerade, vaccinerade och ID-märkta brukar det vara lättare att hitta ett nytt hem, vi rekommender dig därför att kastrera och ID-märka din katt om du har okastrerade katter.

 

För de omplaceringskatter vi tar emot om vi har plats ledigt på Katthemmet kostar det 1000 kronor, förutsatt att katten är kastrerad, vaccinerad och ID-märkt. Vaccinationskort ska medfölja.
Är katten okastrerad kostar det 1700 kronor oavsett ålder på katten.