Våra katter

 

Det finns inte en katt som är den andra lik! Precis som du och jag är alla katter individuella och för oss är det viktigt att matcha rätt katt till rätt hem. Många av katterna som kommer in till oss har ett tragiskt och tungt förflutet.

 

Har du tid och tålamod?
Vi arbetar främst med hemlösa och nödlidande katter som inte har någon annan, du kommer med högst sannolikhet bli kattens första riktiga kärleksfulla hem.
Vi ger alla våra katter den veterinärvård och behandling som kan behövas. Alla katter har hos oss lika värde och vi ser till individen – vårt mål är att matcha våra katter kärleksfulla hem som passar den individuella katten, vi lägger stor vikt på att det är kattens behov som kommer i fokus vid adoptionsprocessen. 

 

Är  du intresserad av en katt men bor inte i kommunen? Maila oss på  katthemmetoskarshamn@outlook.com , vi svarar dig med ett matchningsunderlag som du får fylla i, detta ligger sedan till grund för mötet där vi matchar rätt katt till rätt hem.

 

Under fliken villkor och priser hittar du mer information om själva adoptionsprocessen!