ETT STORT TACK TILL WILLY OCH BERIT HEYMANS DJURSKYDDSSTIFTELSE!

Tack vare ett generöst bidrag på 10.000 kronor, har vi kunnat köpa in anpassade kattmöbler till vårt Katthem.
Kattmöbler är något som är mycket viktigt, dels för berikning men också för att våra katter ska kunna känna sig trygga på så sätt att nå högre höjder, men också ha “hus” att krypa in i. Vi har även införskaffat klöspelare som har sisal-rep så katterna katt utföra sitt behov att kloa. Ur smittskyddssynpunkt är det även där viktigt att vi håller våra möbler i gott skick, vilket gör att vi nu har kunnat byta ut de möbler som sett sina bättre dagar.

 

http://www.heymans.se/