Inackorderingar

Vi kan ta emot katter för inackordering. Dock främst av katter som är adopterade hos oss i den mån det finns plats.

Som ägare/vårdnadshavare av katten förbinder du dig att
• Hämta djuret vid överenskommen tid efter anmodan.
• I samband med att katten hämtas betala samtliga uppkomna kostnader.
• Intyga att katten är vaccinerad mot kattpest, samt vara avmaskad.

Du ska också vara medveten om att föreningen fråntar sig ansvar för skada/sjukdom som katten kan ådra sig under vistelsen vid Katthemmet.

Mottagningsbevis utfärdas efter att personalen mottagit katten.
Pris: 120 kr per natt på katt ett, katt två och tre 100 kr per natt, har man fler än tre inackorderade i samma bur är de gratis.
OBS!
Vi höjer priset på inackordering från och med 1 januari 2023 – Pris på en katt per natt blir 150 kronor och katt två och tre blir 130 kronor per natt.
Bokningar gjorda till och med sista oktober 2022, betalar 2022 års pris i 2023. Bokningar som görs för 2023 från och med första november 2022, betalar det nya priset.