Inackorderingar

Vi kan ta emot katter för inackordering. Dock främst av katter som är adopterade hos oss i den mån det finns plats.

Som ägare/vårdnadshavare av katten förbinder du dig att
• Hämta djuret vid överenskommen tid efter anmodan.
• I samband med att katten hämtas betala samtliga uppkomna kostnader.
• Intyga att katten är vaccinerad mot kattpest, samt vara avmaskad.

Du ska också vara medveten om att föreningen fråntar sig ansvar för skada/sjukdom som katten kan ådra sig under vistelsen vid Katthemmet.

Mottagningsbevis utfärdas efter att personalen mottagit katten.
Pris: 150kr per natt på katt ett, katt två och tre 130 kr per natt, har man fler än tre inackorderade i samma bur är de gratis.