Du väljer själv vilken summa du vill skänka till oss.
Vi kan skicka hem det till dig eller direkt till den du vill skänka det till
Namn på den det är från och namn på den det är till (det går såklart vara anonym om man vill överraska någon!)
På grovt papper..